NHÀ TRỒNG - ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Các Điều Khoản của Dịch Vụ

Chúng tôi cố gắng trở thành một trong những nhà bán lẻ thủy canh trực tuyến chất lượng cao và đáng tin cậy nhất trên thị trường. Chúng tôi yêu cầu người dùng trang web tuân thủ Điều khoản dịch vụ được nêu bên dưới.

TỔNG QUAN

Xuyên suốt trang web GrowersHouse (www.growershouse.co.uk), các thuật ngữ “chúng tôi”, “của chúng tôi” đề cập đến GrowersHouse. 

Chúng tôi hoan nghênh tất cả khách hàng với điều kiện là họ tuân thủ tất cả Điều khoản dịch vụ và ít nhất phải đủ tuổi trưởng thành tại nơi cư trú hợp pháp của họ. Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi và/hoặc mua hàng, bạn (a) đồng ý rằng bạn sẽ tuân thủ các Điều khoản này và (b) xác nhận rằng bạn đủ điều kiện sử dụng và/hoặc mua hàng từ trang web GrowersHouse. 

Hãy cũng tham khảo ý kiến ​​của Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng để biết thông tin liên quan đến cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn. 


Mọi thay đổi chúng tôi thực hiện đối với trang web cũng sẽ phải tuân theo các Điều khoản dịch vụ này. Chúng tôi sẽ luôn xuất bản phiên bản mới nhất của Điều khoản: phiên bản này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 2022 năm XNUMX. Cũng như Chính sách quyền riêng tư, chúng tôi thường không thông báo cho các cá nhân về những thay đổi, vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra định kỳ để đảm bảo rằng bạn vẫn hài lòng với trải nghiệm khách hàng của bạn. 


Các thuật ngữ chúng tôi sử dụng trên toàn bộ trang GrowersHouse được định nghĩa như sau:


1. CÁC ĐỊNH NGHĨA

 1. "Người bán" có nghĩa là GrowersHouse tại miền www.growershouse.co.uk
 2.  “Người mua” nghĩa là cá nhân đến thăm hoặc mua Hàng hóa từ Người bán. Nếu một doanh nghiệp hoặc công ty mua Hàng hóa từ Người bán thì người mua sẽ không được coi là Người mua như được định nghĩa trong Điều khoản dịch vụ này. 
 3. "Người tiêu dùng" rơi dưới mô tả được cung cấp trong Đạo luật Quyền lợi Người tiêu dùng 2015.
 4. "Các mặt hàng" đề cập đến (các) mặt hàng mà Bên mua mua từ Bên bán.
 5. "Bảng giá" mô tả giá của Hàng hóa. Giá niêm yết có thể thay đổi theo quyết định của Bên bán.
 6. "Điều khoản dịch vụ" (đôi khi được gọi là "Các điều khoản và điều kiện" or "Điều kiện") tham khảo các điều kiện được nêu trên trang này và/hoặc được Người bán quy định khác. 


2. ĐIỀU KHOẢN NGƯỜI DÙNG

 1. Bằng cách truy cập và/hoặc mua hàng từ GrowersHouse, Người dùng hiểu Điều khoản dịch vụ và Chính sách quyền riêng tư và đồng ý luôn tuân thủ chúng. Không được có sự thay đổi trừ khi được Người bán xác nhận bằng văn bản. 
 2. Bằng cách truy cập và/hoặc mua từ GrowersHouse, Người dùng đồng ý với các cookie được sử dụng trừ khi có quy định và thỏa thuận khác giữa Người bán và Người dùng. Bạn có thể tìm thêm thông tin về các cookie này và cách tắt chúng trong Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng
 3. Bạn không được sử dụng sản phẩm của chúng tôi cho các mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép hoặc vi phạm bất kỳ luật nào trong phạm vi quyền hạn của bạn.
 4. Bạn (Người mua) phải ở độ tuổi trưởng thành hợp pháp tại khu vực pháp lý của bạn.
 5. Trách nhiệm của Người mua là đảm bảo rằng tất cả Hàng hóa đều hợp pháp để vận chuyển đến quốc gia nơi họ đến. 
 6. Người bán không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản phí, từ chối, trả lại, trì hoãn hoặc tiêu hủy Hàng hóa nào của cơ quan Hải quan tại quốc gia đến. 
 7. Các Điều khoản dịch vụ này không ảnh hưởng đến các quyền theo luật định của Người mua. 
 8. Trong mọi trường hợp, GrowersHouse hoặc bất kỳ giám đốc, nhân viên, chi nhánh, thực tập sinh, nhà cung cấp, cán bộ, đại lý, nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ hoặc người cấp phép nào sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thương, mất mát, khiếu nại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, trừng phạt, tài chính hoặc do hậu quả nào, hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ việc bạn sử dụng dịch vụ, mua hàng hoặc sử dụng bất kỳ nội dung, thông tin hoặc sản phẩm nào có nguồn gốc từ GrowersHouse. 
 9. Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho GrowersHouse không bị tổn hại cũng như bất kỳ công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, đối tác, nhân viên, cán bộ, nhà thầu, người cấp phép, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ, thực tập sinh, nhà cung cấp và (các) bên liên quan nào. khiếu nại hoặc yêu cầu phát sinh từ việc bạn vi phạm các Điều khoản dịch vụ này hoặc vi phạm bất kỳ luật nào hoặc quyền của bên thứ ba. 
 10. Các Điều khoản dịch vụ này và mọi thỏa thuận riêng biệt mà chúng tôi cung cấp Dịch vụ sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của Vương quốc Anh. 

3. CÁC SỬ DỤNG CẤM

 1. Ngoài tất cả các Điều khoản và Dịch vụ, bạn bị cấm sử dụng trang web hoặc nội dung của nó:
 1. Vì bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào;
 2. Lôi kéo người khác thực hiện hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi trái pháp luật nào;
 3. Vi phạm bất kỳ luật, quy định, luật hoặc chính sách quốc tế, liên bang, tỉnh hoặc tiểu bang nào;
 4. Vi phạm hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc của người khác;
 5. Để quấy rối, lạm dụng, làm tổn hại hoặc đe dọa chúng tôi hoặc những người khác;
 6. Phân biệt đối xử với chúng tôi hoặc những người khác dựa trên nhưng không giới hạn ở: giới tính, khuynh hướng tình dục, chủng tộc, dân tộc, tôn giáo, tuổi tác, quốc tịch hoặc khuyết tật;
 7. Để tải lên hoặc truyền vi-rút có nội dung độc hại;
 8. Để can thiệp hoặc xâm phạm các tính năng bảo mật của Dịch vụ hoặc của các trang web khác;
 9. Để spam, lừa đảo, lừa dối hoặc cố gắng lấy thông tin hoặc tiền thông qua các phương tiện trái phép và/hoặc gian lận;
 10. Để thu thập hoặc theo dõi thông tin cá nhân của người khác.

4. ĐIỀU KHOẢN NGƯỜI BÁN

 1. Người bán có thể từ chối bán Hàng hóa cho Người mua vì bất kỳ lý do gì. Chúng bao gồm nhưng không giới hạn ở các trường hợp:
 1. Hàng hóa hết hàng hoặc không còn hàng;
 2. Người mua chưa cung cấp phương thức thanh toán đầy đủ;
 3. Người bán có lý do để tin rằng Người mua đang thanh toán Hàng hóa bằng các phương tiện không phù hợp (tức là nghi ngờ có gian lận);
 4. Sai sót về giá cả hoặc mô tả của Hàng hóa được quảng cáo.
 1. Người bán có quyền từ chối bán hàng và/hoặc thực hiện các hành động cần thiết khác nếu họ tin rằng phương thức thanh toán do Người mua cung cấp là gian lận hoặc không thuộc về Người mua. Hành động này nhằm xác nhận xem Người mua có quyền mua Hàng hóa bằng phương thức thanh toán này hay không. Người bán có quyền giữ lại Hàng hóa cho đến khi họ tin rằng phương thức thanh toán có thể chấp nhận được. Điều này có thể yêu cầu Người mua cung cấp đầy đủ bằng chứng nhận dạng, chẳng hạn như xác nhận các câu hỏi bảo mật có liên quan và/hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh chính xác và liên quan. 
 2. Người bán có quyền từ chối bán hàng và/hoặc thực hiện các hành động cần thiết khác nếu họ tin rằng phương thức thanh toán do Người mua cung cấp là gian lận hoặc không thuộc về Người mua. Hành động này nhằm xác nhận xem Người mua có quyền mua Hàng hóa bằng phương thức thanh toán này hay không. Người bán có quyền giữ lại Hàng hóa cho đến khi họ tin rằng phương thức thanh toán có thể chấp nhận được. Điều này có thể yêu cầu Người mua cung cấp đầy đủ bằng chứng nhận dạng, chẳng hạn như xác nhận các câu hỏi bảo mật có liên quan và/hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh chính xác và liên quan. 
 3. Người bán có quyền giới hạn số lượng mặt hàng mà Người mua yêu cầu. 
 4. Nếu Người bán từ chối bán hàng cho Người mua, họ sẽ hoàn lại toàn bộ số tiền đã thu, bao gồm mọi chi phí giao hàng. Tuy nhiên, Người bán không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc chi phí nào mà Người mua phải gánh chịu do từ chối bán Hàng hóa. 

5. GIÁ VÀ THANH TOÁN

 1. Người mua phải cung cấp thông tin cá nhân hiện tại và có liên quan khi mua hàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của họ. Người bán không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề giao hàng nào phát sinh do Người mua không cung cấp thông tin này và/hoặc cập nhật thông tin đó. 
 2. Người mua phải cung cấp phương thức thanh toán hiện hành và phù hợp khi mua hàng. Phương thức thanh toán phải thuộc về Người mua. Người bán không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào phát sinh do thông tin không đầy đủ, không chính xác, không đầy đủ hoặc lỗi thời từ Người mua. 
 3. Người mua phải thanh toán đầy đủ bằng phương thức thích hợp trước khi gửi Hàng hóa.
 4. Trong trường hợp Người mua sử dụng tài khoản ngân hàng quốc tế để thanh toán Hàng hóa, Người mua phải chịu trách nhiệm về mọi khoản phí do ngân hàng áp đặt. 
 5. Giá của Hàng hóa được quảng cáo và/hoặc thỏa thuận tại thời điểm mua. Giá đã bao gồm VAT và không bao gồm bất kỳ phí vận chuyển hoặc thuế hải quan nào. 
 6. Người bán có quyền sửa đổi giá bất cứ lúc nào. Nếu giá Hàng hóa thay đổi giữa đơn đặt hàng và việc gửi hàng của Người mua, Người bán sẽ liên hệ với Người mua và thông báo cho họ về những thay đổi đó. Sau đó, Người mua có quyền lựa chọn tiếp tục giao dịch hoặc từ chối giao dịch. Người bán không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc chi phí nào phát sinh từ việc này. 
 7. Người bán có quyền ngừng Hàng hóa bất cứ lúc nào. Nếu điều này xảy ra sau khi thỏa thuận mua hàng giữa Người mua và Người bán, Người bán sẽ liên hệ với Người mua để thông báo cho họ và hoàn lại (a) chi phí Hàng hóa và (b) phí giao hàng do Người mua thanh toán. 
 8. Nếu giá Hàng hóa thay đổi sau khi gửi cho Người mua, Người mua KHÔNG chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản tăng nào HAY họ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản thù lao nào nếu giá giảm.
 9. Ưu đãi đặc biệt, bán hàng và khuyến mãi tùy thuộc vào tình trạng sẵn có và chỉ áp dụng trong (các) khoảng thời gian như đã quảng cáo.

6. CHUYỂN

 1. Việc giao Hàng hóa sẽ chỉ diễn ra sau khi việc mua hàng đã được thỏa thuận giữa Người mua và Người bán và Người mua đã thanh toán đầy đủ bằng phương thức thanh toán thích hợp. 
 2. Việc giao Hàng hóa sẽ chỉ diễn ra sau khi địa chỉ giao hàng hợp pháp đã được cung cấp và Người bán xác nhận rằng có thể giao Hàng hóa đến địa điểm này. 
 3. Tất cả Hàng hóa sẽ được giao trong vòng 28 ngày kể từ ngày mua bất cứ khi nào có thể. 
 4. Người mua có trách nhiệm nhận hàng. Nếu họ bỏ lỡ việc giao hàng, họ có trách nhiệm thực hiện hành động thích hợp do người chuyển phát lựa chọn để lấy lại Hàng hóa. Trong hầu hết các trường hợp, người chuyển phát nhanh sẽ thực hiện một hoặc hai lần thử giao hàng tiếp theo và/hoặc cố gắng liên hệ với Người mua. Sau đó, Hàng hóa sẽ được trả lại cho Người bán. Nếu Người mua muốn nhận Hàng hóa vào thời điểm này, họ sẽ phải trả thêm phí giao hàng trước khi giao lại. Người mua cũng có thể chọn hủy đơn hàng và nhận tiền hoàn lại bằng giá trị Hàng hóa (không bao gồm phí giao hàng). 
 5. Quyền sở hữu và rủi ro (tức là quyền sở hữu và trách nhiệm) sẽ được chuyển cho Người mua khi giao Hàng hóa. Người bán không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, trộm cắp, hư hỏng hoặc chi phí nào phát sinh sau khi giao hàng. Điều này có thể bao gồm: Người mua không lấy được Hàng hóa; mất mát hoặc trộm cắp Hàng hóa sau khi giao hàng; hoặc không xuất trình giấy tờ tùy thân cần thiết nếu người chuyển phát yêu cầu. GrowersHouse khuyên Người mua nên nhận hàng trực tiếp bất cứ khi nào có thể. 
 6. Các mặt hàng lớn và/hoặc nhiều mặt hàng có thể được vận chuyển bằng pallet. Người bán sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo cho Người mua về điều này trước khi giao hàng. 
 7. Bên bán sẽ cố gắng giao Hàng hóa vào ngày đã sắp xếp hoặc dự kiến ​​bất cứ khi nào có thể. Tuy nhiên, họ không chịu trách nhiệm về bất kỳ chi phí hoặc tổn thất nào mà Người mua hoặc bất kỳ bên thứ ba nào phải chịu do giao hàng trễ/không giao hàng. 
 8. Trong trường hợp Bên bán không (hoặc sẽ không) giao Hàng trong thời hạn 28 ngày quy định tại khoản 5.III, Bên bán sẽ thông báo cho Bên mua. Sau đó, Người mua sẽ có lựa chọn (a) hủy đơn đặt hàng và nhận toàn bộ tiền hoàn lại hoặc (b) đồng ý ngày giao hàng muộn hơn với Người bán.
 9. Trong trường hợp hiếm hoi mà chi phí giao hàng khác với chi phí giao hàng được thỏa thuận khi mua, Người bán sẽ liên hệ với Người mua và thông báo cho họ về điều này. Người mua sẽ chịu trách nhiệm về mọi khoản phí giao hàng bổ sung. Hãy ghi nhớ điều này, đặc biệt nếu Hàng hóa của bạn đang được giao bên ngoài Vương quốc Anh. 
 10. Nếu Hàng hóa đến nơi bị hư hỏng rõ ràng hoặc thiếu một phần của đơn đặt hàng, người nhận Hàng hóa phải ký nhận hàng kèm theo ghi chú bổ sung: “đã nhận hàng bị hư hỏng”. Nếu Người nhận (người chấp nhận và ký nhận Hàng hóa khi giao hàng) không ghi nhận rằng Hàng hóa đã “được nhận bị hư hỏng”, thì Người bán sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc chi phí nào liên quan đến việc Hàng hóa được giao đến không đạt yêu cầu. 

7. SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

 1. Chúng tôi nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp thông tin và thông số kỹ thuật rõ ràng về sản phẩm của mình. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng màu sắc hiển thị trên màn hình máy tính hoặc thiết bị xem của bạn sẽ chính xác.
 2. Đôi khi chúng tôi có thể xuất bản thông tin có nội dung không chính xác, lỗi đánh máy, thiếu sót. Thông tin cũng có thể trở nên lỗi thời. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải sửa, cập nhật hoặc làm rõ những thông tin không chính xác này trừ khi pháp luật yêu cầu. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền sửa bất kỳ lỗi nào và cập nhật thông tin khi cần thiết. 
 3. Bất kỳ sự mơ hồ nào trong việc giải thích bất kỳ thông tin hoặc Điều khoản dịch vụ nào sẽ không được coi là bất lợi cho bên soạn thảo. 

8. BÊN THỨ BA

 1. Đôi khi chúng tôi có thể cung cấp liên kết đến các trang web, sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin của bên thứ ba. Chúng tôi cố gắng hết sức để sử dụng các nguồn chính xác và giàu thông tin; tuy nhiên mọi liên kết hoặc đề cập đều không phải là sự chứng thực của bên thứ ba hoặc thông tin được cung cấp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ trang web, sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin nào hoặc bất kỳ tổn thất, chi phí, thiệt hại hoặc thông tin sai lệch nào phát sinh từ đó. Vui lòng xem xét cẩn thận các bên thứ ba trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào hoặc làm theo lời khuyên. Khiếu nại, thắc mắc và khiếu nại liên quan đến bất kỳ (các) bên thứ ba nào phải được chuyển trực tiếp đến (các) bên thứ ba được đề cập.